KIA Korczyk sponsorem

XVI Międzynarodowego Pikniku Lotniczego - KONKURS

KIA Korczyk sponsorem XVI Międzynarodowego Pikniku Lotniczego – KONKURS

Zapraszamy na tegoroczny XVI Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Aleksandrowicach, którego oficjalnym sponsorem jest KIA KORCZYK.

Na dwudniowym wydarzeniu (31.08. – 01.09.2019 r.) swoją obecność potwierdzili m.in. Kapitan Tadeusz Wrona, zespół Akrobacyjny Firebirds (Adam Labus, Łukasz Świderski i Sebastian Nowicki), a także Łukasz Czepiela, jedyny polski pilota akrobacyjny klasy Challenger, latający podczas mistrzostw świata w zawodach Red Bull Air Race World Championship.

Uroczyste otwarcie pikniku z udziałem prezydenta Jarosława Klimaszewskiego odbędzie się 31 sierpnia o godz. 15.00. Pełny program pikniku poznacie TUTAJ.

Warto zajrzeć na nasz profil na Facebook’u! MAMY DLA WAS KONKKURS, w którym do wygrania jest voucher na lot widokowy do zrealizowania do 30 września 2019 roku.

Konkurs znajdziecie TUTAJ, a dokładny regulamin poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: Latać może każdy kiedy mocno wierzy w to.
2. Organizatorem Konkursu jest KORCZYK PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Warszawska 154, Bielsko-Biała.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie Facebook.com/korczykskodaikia w dniach 28 sierpnia – 30 sierpnia 2019 roku (do godziny 12:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:
Voucher na lot widokowy przekazany przez Aeroklub Bielsko-Bialski Lotnisko Aleksandrowice.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym – TUTAJ zamieści wpis odpowiadający na temat konkursu:
„Latać może każdy, kiedy mocno wierzy w to – wpisz w komentarzu jakie marzenie zrealizowałeś w ostatnim czasie” i otrzyma najwięcej polubień swojego komentarza.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość w serwisie Facebook w dniu 30 sierpnia 2019 r.
5. Potwierdzenie przyjęcia nagrody przez Laureata powinno nastąpić za pośrednictwem wiadomości w serwisie Facebook.
6. Otrzymana nagroda będzie do odebrania w KIA KORCZYK, ul. Warszawska 154, Bielsko-Biała po wcześniejszym umówieniu terminu.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Korczyk Plus sp. z o.o. Sp. k.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

— POSTY O PODOBNEJ TEMATYCE —

Perfekcyjnie aerodynamiczna nowa ŠKODA OCTAVIA

Nowa ŠKODA OCTAVIA jest jednym z najbardziej aerodynamicznych samochodów nie tylko w swojej klasie. Znakomite wartości współczynnika oporu powietrza nowej generacji ŠKODY OCTAVIA, 0.24 dla wersji Liftback i 0.26 dla Combi są wynikiem wielu lat prac, wirtualnych symulacji i intensywnej współpracy wielu zespołów w ŠKODA AUTO.

Czytaj Dalej